rugsėjo 2, 2015 Jugma UAB

VŠĮ steigimas

VŠĮ steigimas atliekamas profesionalų sutaupo Jums laiko ir pinigų. UAB „Jugma“ specialistai padeda steigti VŠĮ ir gavę visus reikiamus duomenis iš klientų įsteigiame per 3-5 darbo dienas. Todėl nedvejokite ir pasinaudokite „Jugma“ specialistų pagalba! Taip pat visos buhalterinės paslaugos viešosioms įstaigoms! VŠĮ steigimo klausimais konsultuojame nemokamai skambinkite +370 657 64300.
UAB „Jugma“ padeda parengti:

1. Steigimo aktą/sutartį
2. Steigimo įstatus
3. Parengiamąjį VŠĮ steigimo protokolą
4. Jurinių asmenų registrui teikiamas prašymų fomas
5. Rezervuojame VŠĮ pavadinimą registrų centre
6. Steigimo dokumentus pristatome notarui
7. Patvirtintus notaro dokumentus pristatome į registrų centrą
8. Užsakome įregistruotos įstaigos anspaudo gamybą
9. Buhalterinė apskaita Vilniuje naujai įstaigai

Dokumentai, kuriuos reikia parengti, norint įsteigti VŠĮ:

1. Viešosios įstaigos steigimo sutartis arba steigimas naudojantis aktu (kai VŠĮ steigia vienas asmuo)
2. Juridinių asmenų registrui pateikiamas prašymas dėl įmonės pavadinimo registravimo
3. Viešosios įstaigos steigimo įstatai

Dokumentų paruošimui reikalingi duomenys:
1. Steigėjų asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas)
2. VŠĮ direktoriaus asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas)
3. Steigiamos VŠĮ lokacijos vieta
4. VŠĮ veiklos sritys
5. Informacijos apie įstaigos valdymo organus

Bendrai apie viešają įstaigą:
Viešoji įstaiga – tai pagal LR viešųjų įstaigų įstatymą ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas yra tenkinti viešuosius interesus vykdant kultūrinę, mokymo ir mokslinę, socialinės ar teisinės pagalbos, švietimo, aplinkos apsaugos, sveikatos priežiūros, sporto plėtojimo, kitokią visuomenei naudingą veiklą. VŠĮ turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla. Ji gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, VŠĮ įstatams bei yra neatsiejamai susijusios su veiklos tikslais.

Taip pat jeigu jums reikia sutvarkyti VŠĮ apskaitą, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais. Geriausia buhalterinės paslaugos kaina.

Jums sėkmės linkinti UAB “Jugma” direktorė Audronė Makrickienė
Adresas: Konstitucijos pr. 12-202, Vilnius, LT-09308
el. paštas: info@jugma.lt
tel.: 8 657 64300

Apskaitos ir mokesciu eksperte

×
Turite klausimų? Susisiekite!
Susisiekite su mumis! ✉️