vasario 26, 2020 Jugma UAB

Viešųjų įmonių buhalterinė apskaita – visi niuansai

Visoms įmonės, nepriklausomai nuo jų juridinio asmen tipo, veiklos srities, dydžio, darbuotojų skaičiaus bei kitų niuansų, galioja bendrieji buhalterinės apskaitos reikalavimai. Aišku, kiekvienu atveju išskiriami ir tam tikri niuansai, kuriuos būtina žinoti bei jų laikytis tvarkant konkrečios įmonės buhalterinę apskaitą. Šį kartą straipsnyje plačiau aptariama viešųjų įmonių buhalterinė apskaita bei šio juridinio asmens tipo ypatybės.

Susipažinkite: viešoji įstaiga

Viešoji įmonė – tai pelno nesiekiantis juridinis asmuo, pasižymintis ribota civiline atsakomybe (įmonės dalininkų asmeninis turtas, ištikus veiklos nesėkmei, lieka apsaugotas), kuriamas turint kilnų tikslą vykdyti visuomenei naudingą veiklą. Kai kuriais atvejais, pasinaudojus mokestinių lengvatų bei fizinių ir juridinių asmenų paramos galimybe, VšĮ naudojama ir komercinės veiklos vykdymui.

Šio juridinio asmens steigėjų skaičius nėra ribojamas. Tai padaryti gali tiek vienas, tiek ir keli fiziniai/juridiniai asmenys. Svarbiausi sprendimai, susiję su VšĮ veiklą, yra priimami balsuojant dalininkams. Svarbu paminėti, jog dalininkas, nepriklausomai nuo sumos, kurią investavo steigiant įmonę, turi tik vieną balsą (nebent ši taisyklė buvo pakeista VšĮ įstatuose). VšĮ pelno dalininkai pasidalinti negali. Šis turi būti skiriamas strateginių veiklos tikslų įgyvendinimui.

viesuju imoniu buhalterine apskaita

Viešosios įstaigos (viešosios įmonės) neretai yra klaidingai tapatinamos su biudžetinėmis įstaigomis. Šios – tai įstatymų nustatyta tvarka steigiamos valstybės ar savivaldybės institucijos, išlaikomos iš valstybės biudžeto. Viešąsias įmones, kurių veiklą, reorganizavima bei likvidavimą reguliuoja viešųjų įstaigų įstatymas, įkurti gali ne tik valstybės bei savivaldybės institucijos, bet ir fiziniai bei juridiniai asmenys. Esminis skirtumas tarp šių juridinių asmenų – faktas, jog viešųjų įmonių veikla nėra finansuojama iš savivaldybės biudžeto.

Verslininkai, prieš registruodami savo veiklą, dažniausiai gali pasirinkti iš kelių alternatyvių juridinio asmens tipų. Tam tikrais niuansais skiriasi ne tik viešųjų įmonių buhalterinė apskaita: egzistuoja tam tikros ypatybės, įstatymais reglamentuojamos ypatybės, su kuriomis būtina susipažinti. Svarbu žinototi, jog, aplinkybėms pasikeitus, VšĮ negalima būti pertvarkoma į IĮ, MB, UAB, o versti galima tik ta veikla, kuri yra įvardinta VšĮ įstatuose. Viešosioms įmonėms, pajamoms iš ūkinės komercinės veiklos neviršijus nustatytos sumos, taikomos mokestinės lengvatos, o pelno mokesčiu yra apmokestinamos tik iš komercinės veiklos gautos pajamos. Šio juridinio asmens tipo įmonėms suteikiama galimybė gauti juridinių asmenų bei 2% gyventojų finansinę paramą.

Viešųjų įmonių buhlaterinės apskaitos ypatybės

Viešųjų įmonių buhalterinė apskaita, lyginant su kitais juridiniais asmenimis, yra labai panaši. Esminį šio proceso skirtumą įtakoja jau aptartas faktas, jog gautas pelnas negali būti paskirstomas steigėjams bei dalininkams, tačiau turi būti investuojamas į užsibrėžtų tikslų vykdymą.

VšĮ įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymas, finansinių ataskaitų rengimas yra pagrįstas bendraisiais apskaitos principais, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo.

VšĮ vadovas turi patvirtinti, kokia apskaitos politika bus vadovaujamasi tvarkant buhalteriją. Tais atvejais, kai VšĮ apskaitos politika yra keičiama, apie šį faktą turi būti informuota aiškinamajame rašte. Naujoji apskaitos politika įsigalioja nuo sprendimo ją taikyti pradžios ir yra aktuali būsimiems ataskaitiniams laikotarpiams.

Visa aptarta teorija žmogui, neturinčiam suvokimo buhalterinėje apskaitoje, gali kelti daug neaiškumų. O ką jau kalbėti apie būtinybę šią pritaikyti praktikoje, tvarkant viešųjų įstaigų apskaitą! Aišku, sąmoningas vadovas turėtų suvokti, jog šiuo klausimu apkrauti nei savęs, nei pavaldinių nederėtų. Viešųjų įmonių buhalterinė apskaita ir jos atlikimas turi būti patikėtas profesionalams, išmanantiems savo darbą. Neretai VšĮ atveju steigti papildomą buhalterio etatą nėra tikslinga. Įprastai finansinių operacijų apimtys šioje veiklos srityje nėra didelės, tad mokėti mėnesinį atlygį buhalteriui finansiškai neapsimoka. VšĮ dažniausiai turi milžiniškus tikslus ir, deja, ribotas finansines galimybes šių įgyvendinimui, tad lėšų taupymas yra labai svarbus. Bene teisingiausias sprendimas – bendradarbiavimas su specializuotomis buhalterinės apskaitos bendrovėmis, teikiančiomis kokybiškas apkaitos paslaugas bei, sukauptos patirties dėka, galinčiomis pasiūlyti geriausius sprendimus buhalterijos optimizavimui. Tokiu principu tvarkant viešosis įstaigos buhalteriją, mokama tik už konkrečiai atliktus darbus, o tai, lyginant su buhalterio etatu, dažniausiai kur kas labiau apsimoka.

Patikėkite visas buhalterines paslaugas profesionalams. Susisiekite

UAB “Jugma”
8 657 64300
Direktorė Audronė Makrickienė

×
Klauskite, mielai atsakysime :)
Teiraukitės