rugsėjo 15, 2016 Jugma UAB

Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir akcijų nominalios vertės keitimo iš litų į eurus būdai

Norint pakeisti akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijų nominalios vertės išraišką iš litų į eurus, turi būti pakeisti ir įregistruoti nauji bendrovės įstatai.
Pateikti prašymą įregistruoti dėl įstatinio kapitalo ir akcijų nominalios vertės valiutos išraiškos keitimo pasikeitusius įstatus galima šiais būdais:

Teikiant dokumentus ir duomenis tiesiogiai Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, dokumentų ir duomenų teikėjas Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia:
1. Prašymą forma JAR-1 su tvirtinamuoju notaro įrašu;
2. Pakeistus notaro patvirtintus įstatus, 2 egz.;
3. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą (vienintelio akcininko sprendimą);
4. Dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei dokumentus teikia ne vadovas, o įgaliotas asmuo, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Keičiant UAB įstatus elektroniniu būdu per Klientų savitarną, įstatai bus sugeneruoti pagal Ūkio ministro patvirtintus pavyzdinius įstatus. Aktualu įmonėms, kurios buvo įsteigtos elektroniniu būdu. Šia galimybe gali pasinaudoti ir tos UAB, kurios buvo įsteigtos ne elektroniniu būdu, tačiau, keisdamos įstatus, juos parengė vadovaudamosi UAB pavyzdiniais įstatais. Elektroninis būdas patogus tuo, kad nereikalaujama notarinio dokumentų tvirtinimo, todėl pigesnis.

Patikėkite šį darbą UAB „Jugma“ specialistams – ne tik išnagrinėsime jūsų situaciją, patarsime įstatų keitimo procedūros klausimais, bet ir tinkamai atliksime visus su šiais pakeitimais susijusius veiksmus. Išskirtinė buhalterinė apskaita Vilniuje

Tam  reikalinga Jūsų:

  1. įgaliojimas tvarkyti dokumentus, susijusius su įstatų keitimu
  2. įmonės registravimo pažymėjimas
  3. pakeisti įstatai
  4. duomenys apie akcininkus (naujai patvirtintas akcininkų sąrašas)
  5. duomenys apie vadovą (sprendimas apie vadovo paskyrimą)

Jums sėkmės linkinti UAB “Jugma” direktorė Audronė Makrickienė
Adresas: Konstitucijos pr. 12-202, Vilnius, LT-09308
el. paštas:info@jugma.lt
tel.: 8 657 64300

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
×
Klauskite, mielai atsakysime :)
Teiraukitės