gruodžio 31, 2019 Jugma UAB

Apskaitos politika – griežtos, tačiau pagal įmonės situaciją koreguojamos taisyklės

Nenustebinsime pareiškę, jog nuo žodžio „politika“ daugeliui jau bloga darosi. Tačiau šįkart nediskutuosime apie kostiumuotus ponus, sėdinčius Seime ir nedaugiau už mus žinančius, ką ten veikia. Politika gali būti pavadintos tiesiog elgesio taisyklės įvairiose situacijose. Apskaitos politika – taip pat gana dažnai girdimas terminas, ypač tiems, kurie šioje srityje sukasi ar naudojasi buhalterių paslaugomis.Jei patys priklausote pastarajai kategorijai, pravartu būtų sužinoti, kuo gyvena jūsų buhalteris. Tam reikės skirti šiek tiek laiko ir atlikti savotiškus namų darbus.

Buhalterijoje egzistuoja visuotinai pripažintų ir teisiškai įformintų taisyklių visuma, vadinama bendraisiais apskaitos principais. Šie principai, prieš tai juos pritaikius konkrečiai veiklos specifikai, parengus individualias buhalterijos tvarkymo taisykles, leidžiančias pasiekti efektyvesnių veiklos rezultatų ir vadinami apskaitos politika, kuriai nusižengti negali prie buhalterijos vairo „pasodintas“ specialistas. Vadinasi, iš to galima spręsti, jog buhalterija, iš pažiūros apraizgyta daugybės taisyklių ir reikalavimų, iš tikrųjų yra lanksti priklausomai nuo konkrečios situacijos.

Kaip minėta, įmonės apskaitos politika yra neatsiejama nuo bendrųjų apskaitos principų, kuriuos trumpai ir apžvelgsime.
Buhalterinė apskaita apima tik konkrečios įmonės turtą, nuosavą kapitalą bei įsipareigojimus.
• Apskaitos tvarkymas paremtas veiklos tęstinumo principu, apimančiu prielaidą, jog įmonės nenumatoma likviduoti bei jos veikla bus tęstinė.
• Remiantis periodiškumo principu, įmonės buhalterija skaidoma į ataskaitinius laikotarpius (finansinius metus ar kitus terminus), kuriems pasibaigus turi būti parengiama finasinė atskaitomybė.
• Pastovumo principas pabrėžia būtinybę visais finansiniai metais taikytą tą patį apskaitos metodą, kuris gali būti keičiamas tik tada, kai atsiranda problemų dėl tinkamo įmonės veiklos rezultatų bei finansinės būklės atspindėjimo.
• Piniginio mato principas įpareigoja finansinės atskaitomybės ataskaitoje viską (turtas, nuosavas kapitalas, turimi įsipareigojimai) pateikti pinigine išraiška.
• Remiantis buhalterinės apskaitos kaupimo principu, visos pajamos yra užregistruojamos tada, kai jos uždirbamos. Faktas, jog pajamos dar nepasiekė banko sąskaitos ar nebuvo išmokėtos grynaisiais nėra svarbus.
• Palyginimo principas reikalauja, kad buhalterio finansinės atskaitomybės ataskaitos būtų parengtos taip, jog būtų įmanoma palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansinę informaciją tarpusavyje bei su kitomis įmonėmis. Tai leidžia susidaryti objektyvią nuomonę apie esamą įmonės finansinę padėtį bei šios pokytį per tam tikrą laikotarpį.
• Įmonių apskaitos politika privalo vadovautis ir atsargumo principu, reiškiančiu, jog turi būti parenkami apskaitos metodais, realiai atspindintys esamą finansinę situaciją, o ne dirbtinai padidinantys/sumažinantys turtą, nuosavą kapitalą, pajamas, sąnaudas, įsipareigojimus.
• Neutralumo principas reiškia, jog apskaitos informacija turi būti nešališka.
• Turinio svarbos pricipas – tai reikalavimas įtraukti finansinius duomenis į buhalterinę apskaitą pagal jų turinį bei ekonominę prasmę, o ne tik pagal juridinę formą.

Patikėkite buhalterinių paslaugų teikimą profesionalams. Gera kaina. Susisiekite

UAB “Jugma”
8 657 64300
Direktorė Audronė Makrickienė

×
Klauskite, mielai atsakysime :)
Teiraukitės