rugsėjo 3, 2018 Jugma UAB

Gyventojo pajamų mokesčio tarifai nuo 2019 m.

Gyventojo pajamų mokesčio tarifai nuo 2019 m.:

20%
Kai su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų metinės pajamos neviršija:
– 120 VDU* (2019 m.): 102000 eur
– 84 VDU (2020 m.): 71400 eur
– 60 VDU (2021 m.): 51000 eur

27%
Nustatytą ribą viršijančiai su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais pajamų daliai tuo atveju, kai šios pajamos viršija:
– 120 VDU (2019 m.): 102000 eur
– 84 VDU (2020 m.): 71400 eur
– 60 VDU (2021 m.): 51000 eur

Gyventojo pajamu mokescio tarifai
UAB „Jugma“ visos buhalterinės paslaugos ir buhalterinė apskaita
15%
Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai)

15%
Kai kitos, nesusijusiios su darbo santykiais (išskyrus iš individualios veiklos ir paskirstytojo pelno), metinės apmokestinamosios pajamos, neviršija 120 VDU (102000 eur):
– palūkanos už paskolas
– autoriniai atlyginimai
– turto pardavimas (lengvata- ne individualios veiklos turto pardavimo padidėjimo pajamoms taikomas neapmokestinamas dydis 2500 eur)
– turto nuoma
– akcijų ar kitų finansinių priemonių perleidimas (pardavimas) (pardavimo padidėjimo pajamoms taikoma lengvata 500 eur)
– tantjemos
– dovanos, prizai ne iš darbdavio (lengvata- neapmokestinamas dydis dovanoms natūra 100 eur)
ir kt.

20%
Kitoms, nesusijusioms su darbo santykiais (išskyrus iš individualios veiklos ir paskirstytojo pelno), apmokestinamosioms pajamoms, per metus viršijančioms 120 VDU (102000 eur) :
– palūkanos už paskolas
– autoriniai atlyginimai
– turto pardavimas (lengvata- ne individualios veiklos turto pardavimo padidėjimo pajamoms taikomas neapmokestinamas dydis 2500 eur)
– turto nuoma
– akcijų ar kitų finansinių priemonių perleidimas (pardavimas) (pardavimo padidėjimo pajamoms taikoma lengvata 500 eur)
– tantjemos
– dovanos, prizai ne iš darbdavio (lengvata- neapmokestinamas dydis dovanoms natūra 100 eur)
ir kt.

*VDU yra vidutinis statistinis darbo užmokestis šalyje (bruto), pateiktame pavyzdyje daroma prielaida, kad VDU yra 850 eur.

 

Gyventojo pajamų mokesčio tarifai, jų įžvalgos ir rekomendacijos:

1. Gyventojas iš anksto turėtų
– numatyti, kokias pajamas ir iš kokios veiklos gaus metų eigoje,
– pasiskaičiuoti apytikriai ir pasitarti su mokesčių konsultantu, koks jam tais konkrečiais metais galėtų būti taikomas tarifas- standartinis ar padidintas,
– pateikti savo sprendimą mokesčius išskaičiuojančiam asmeniui (darbdaviui ir pan.) dėl tarifo taikymo, idant būtų išvengta mokesčių perskaičiavimo, pasibaigus kalendoriniams metams (pagal pajamų mokesčio deklaraciją iki einamųjų metų gegužės 1d. už praeitus metus).

2. Darbdavys arba kitas mokestį išskaičiuojantis asmuo turėtų iš anksto nusistatyti
– vidaus apskaitos politiką dėl naujų tarifų taikymo,
– gyventojo pajamų apmokestinimo perskaičiavimo būtinybę/galimybę dėl kiekvieną mėnesį kintančio VDU,
– tam pritaikyti buhalterines bei valdymo programas,
– priimant sprendimus, vadovautis vėlesniais VMI poįstatyminiais aktais bei išaiškinimais.

Gyventojo pajamų mokesčio tarifų informaciją šios dienos duomenimis surinko ir pakomentavo,
Jums sėkmės linkinti UAB „Jugma“ direktorė Audronė Makrickienė
Adresas: Konstitucijos pr. 12-202, Vilnius, LT-09308
el. paštas: info@jugma.lt
tel.: 8 657 64300

Apskaitos ir mokesciu eksperte

×
Klauskite, mielai atsakysime :)
Teiraukitės