gruodžio 7, 2019 Jugma UAB

Finansinių ataskaitų teikimas – ne tik formalumas, bet ir reali nauda

Finansinių ataskaitų teikimas yra svarbus bet kokiai veikla vykdančiai įmonei, todel UAB Jugma yra pasirengusi padėti ir mes teikiame finansinių ataskaitų sudarymo ir teikimo paslaugas Vilniuje ir nuotoliniu būdu visoje Lietuvoje. Tai paprasta, patogu ir pigu. Finansinių ataskaitų ruošimas dabar tik nuo 200€ Balanso, finansinių ataskaitų paruošimas (pelno/nuostolio ataskaita, pelno deklaracija, paramos deklaracija ir kt. dokumentų)  teikimas Registrų centrui. Pilnas apleistos buhalterijos sutvarkymas. Skiriame daug laiko dokumentų rinkimui ir aiškinimuisi.

Metinių finansinių ataskaitų teikimo registrų centrui 2024 terminas yra iki 2024 gegužės 31d. Padedame pateikti visas finansines ataskaitas. Teiraukitės telefonu arba elektroniniu paštu.

Direktorė Audronė Makrickienė
el. paštas: info@jugma.lt
tel. nr.: 8 657 64300

Kas yra finansinės ataskaitos?

Finansinės ataskaitos yra oficialūs dokumentai, kuriuose pateikiama įmonės ar organizacijos finansinė būklė, veikla ir rezultatai per tam tikrą laikotarpį. Šios ataskaitos yra sudaromos pagal tam tikrus standartus ir yra skirtos tiek vidaus, tiek išoriniam naudojimui. Jos suteikia įvairiapusę informaciją apie įmonės pinigų srautus, turto ir nuosavybės struktūrą, pelną ar nuostolius bei kitus svarbius finansinius rodiklius.

Įprastai finansinės ataskaitos apima kelias pagrindines dalis:

 1. Balanso ataskaitą : Balansas yra finansinės ataskaitos dalis, kurioje pateikiama informacija apie įmonės turto ir nuosavybės būklę tam tikru momentu. Balanse įvardijamas įmonės turtas (pvz., pinigai, nekilnojamasis turtas, skolos kitoms įmonėms) ir nuosavybė (pvz., akcininkų kapitalas, skolos kreditoriams).
 2. Pelną ir nuostolių ataskaitą: Šioje dalyje pateikiama informacija apie įmonės pajamas, išlaidas, pelną arba nuostolius per tam tikrą laikotarpį. Ji leidžia įvertinti įmonės pelningumą ir veiklos efektyvumą.
 3. Pinigų Srautų ataskaitą: Pinigų srautų ataskaitoje rodomi pinigų judėjimai įmonėje per tam tikrą laikotarpį. Ši informacija padeda suprasti, kaip efektyviai įmonė naudoja savo pinigus, apmokėdama įsipareigojimus ir investuodama.
 4. Aiškinamąjį raštą: Tai gali apimti aprašymus apie įmonės veiklos ypatumus, būsimus projektus, valdymo komentarus ir kitą informaciją, kuri gali būti svarbi įmonės naudotojams.

Finansinės ataskaitos yra skirtos ne tik vidaus vadovavimui ir finansiniam valdymui, bet ir išoriniam naudojimui, tokiu kaip akcininkai, investuotojai, kreditoriai, valstybinės institucijos ir kitos suinteresuotos šalys. Jos taip pat turi būti parengtos ir pateiktos laiku, laikantis teisinių reikalavimų, kad informacija būtų patikima ir tiksliai atspindėtų įmonės finansinę padėtį. Finansinės ataskaitos gali būti skaitomos ir analizuojamos tiek profesionalų, tiek plačiosios visuomenės, siekiant suprasti įmonės veiklą ir prisidėti prie skaidrumo verslo pasaulyje.

Finansinės ataskaitos teikimas – kam privalu jas teikti?

Lietuvoje finansinės ataskaitos teikimas yra privalomas įvairioms organizacijoms ir subjektai, remiantis galiojančiais teisės aktais. Pagrindiniai subjektai, turintys teikti finansines ataskaitas Lietuvoje, apima:

 1. Uždaroji Akcinė Bendrovė (UAB): UAB yra įmonės forma, kurios akcininkai neatsako už įmonės įsipareigojimus. UAB privalo metinės finansinės ataskaitos.
 2. Akcinės Bendrovės (AB): AB yra įmonės forma, kurios akcininkai yra atsakingi tik iki tam tikro akcijų nominalios vertės. AB privalo metinės finansinės ataskaitos.
 3. Viešosios Įmonės (VĮ): Viešosios įmonės, kurios yra valstybės ar savivaldybės įmonės, privalo teikti finansines ataskaitas. Tai skatina skaidrumą ir atsakomybę.
 4. Individuali Veikla (ĮĮ): Asmenys, vykdančius individualią veiklą pagal pažymą, taip pat turi įsipareigoti teikti finansines ataskaitas. Tai apima verslo savininkus, laisvai samdomus specialistus ir kitus individualios veiklos vykdytojus. ĮĮ veiklai finansinės ataskaitos teikimas yra privalomas.
 5. Nekilnojamojo Turto Savininkai ir Nuomininkai: Asmenys ar įmonės, turinčios nekilnojamąjį turtą ir nuomojamos arba valdomos nuosavybės teisėmis, gali būti privalomos teikti finansines ataskaitas.
 6. Kitos Įmonės: Įvairios įmonės, įskaitant uždarasias akcines bendrovės, ūkio bendrijas ir kitas organizacijas, priklausomai nuo jų formos ir veiklos pobūdžio, gali būti privalomos teikti finansines ataskaitas.
 7. Valstybės ir Savivaldybės Įstaigos: Valstybės ir savivaldybių institucijos taip pat privalo teikti finansines ataskaitas, siekdamos užtikrinti skaidrumą ir atskaitingumą viešajame sektoriuje.

Visi šie subjektai turi laikytis nustatytų teisės aktų ir terminų, teikiant metines finansines ataskaitas, kurios dažnai apima pelno ataskaitą, balansą, pinigų srautų ataskaitą ir kita informaciją apie įmonės finansinę būklę. Teisės aktai ir reikalavima

Kodėl finansinės ataskaitos teikiamos registru centrui?

Finansinės ataskaitos teikiamas registrų centrui yra atliekamas siekiant užtikrinti skaidrumą, atskaitingumą ir kontrolę verslo aplinkoje. Pagrindinės priežastys, kodėl finansines ataskaitos privalo būti pateikiamos registru centrui, yra šios:

 1. Viešumo ir Skaidrumo Principai: Registru centras yra institucija, atsakingos už viešųjų duomenų prieinamumą. Pateikdamos finansines ataskaitas registru centrui, įmonės prisideda prie verslo veiklos viešumo ir skaidrumo, leisdamos interesuotoms šalims lengviau gauti patikimą informaciją apie jų finansinę padėtį.
 2. Teisiniai Reikalavimai: Teisės aktai gali reikalauti, kad tam tikros įmonės ar organizacijos pateiktų savo finansines ataskaitas registru centrui. Šie reikalavimai gali skirtis priklausomai nuo įmonės tipo, jos dydžio ir veiklos pobūdžio.
 3. Valstybės Kontrolė ir Reguliavimas: Registru centras dažnai atlieka funkciją valstybės kontrolės ir reguliavimo srityje. Pateikdamos finansines ataskaitas, įmonės padeda užtikrinti, kad jos veikla atitinka galiojančius teisės aktus, o registru centras gali vykdyti būtiną reguliavimą.
 4. Verslo Aplinkos Stabilumas: Registru centras gali naudoti finansinių ataskaitų duomenis siekdami stebėti verslo aplinkos stabilumą, identifikuoti galimas rizikas ir užtikrinti, kad ekonominė sistema veiktų efektyviai.
 5. Investuotojų Ir Kreditorių Interesai: Investuotojai ir kreditoriai, norintys gauti patikimos informacijos apie įmonių finansinę būklę, gali kreiptis į registru centrą. Finansinių ataskaitų teikimas registrų centrui leidžią didinti skaidrumą ir padeda apsaugoti investuotojų bei kreditorių interesus.
 6. Mokesčių Ir Sodros Kontrolė: Pateiktos finansinės ataskaitos registrų centrui taip pat naudojamos mokesčių ir socialinio draudimo tikslais. Jų pateikimas registru centrui padeda užtikrinti teisingą mokesčių ir mokesčių lengvatų taikymą bei prisideda prie socialinės apsaugos sistemos veikimo.

Taigi, finansinių ataskaitų teikimas registru centrui yra svarbus žingsnis užtikrinant verslo skaidrumą, reguliavimą, investuotojų apsaugą ir visuomenės pasitikėjimą ekonomine sistema.

finansiniu ataskaitu teikimas registru centruiFinansinių ataskaitų teikimas registrų centrui – ar galiu pats?

Taip, tai priklauso nuo įmonės tipo ir jos veiklos pobūdžio. Paprastai mažos įmonės, individualios veiklos vykdytojai ir kitos mažos organizacijos gali būti atleistos nuo išsamaus finansinių ataskaitų sudarymo. Šiuo atveju, jos gali teikti supaprastintas arba minimalias finansines ataskaitas registrų centrui (RC), kurios taip pat turi atitikti tam tikrus teisės aktų reikalavimus.

Tačiau didesnės įmonės, akcinės bendrovės, viešosios įmonėms ir kitos organizacijoms finansinės ataskaitos teikimas registrų centrui yra privaloma, kurios apima pelno ataskaitą, balansą, pinigų srautų ataskaitą ir kitus duomenis. Tokios ataskaitos dažnai turi būti parengtos pagal tarptautinius finansinių ataskaitų standartus (IFRS) arba nacionalinius finansinių ataskaitų standartus (Lietuvoje – pagal Lietuvos buhalterių asociacijos standartus).

Jei jūsų organizacijai finansinių ataskaitų teikimas registrų centrui yra privalomas, galbūt geriausia yra susisiekti su profesionaliais buhalteriais arba finansiniais patarėjais. Jie gali padėti parengti šias ataskaitas, atsižvelgdami į visus teisės aktų reikalavimus, ir užtikrinti jų tikslumą bei atitiktį. Tai svarbu užtikrinti, kad teikiama informacija būtų patikima ir palaikytų pasitikėjimą verslo aplinkoje.

Ar skiriasi mažųjų bendrijų ir UAB finansinių ataskaitų teikimas?

Taip, mažųjų bendrijų (MB) finansinių ataskaitų teikimas registrų centrui ir uždarųjų akcinių bendrovių (UAB) atveju gali skirtis, ypač atsižvelgiant į bendrijų dydį, formą ir teisinę struktūrą. Šie skirtumai dažnai priklauso nuo buhalterinių ir teisinių reikalavimų. Išskiriama keletas pagrindinių skirtumų:

 1. Finansinių Ataskaitų Standartai:
  • Mažosios Bendrijos: Gali būti atleistos nuo pareigos taikyti tam tikrus išsamesnius finansinių ataskaitų standartus. Joms gali būti leidžiama naudoti supaprastintas arba minimalias ataskaitas.
  • UAB: Dažniausiai finansinių ataskaitų teikimas registrų centrui yra privalomas, vadovaujantis tarptautiniais finansinių ataskaitų standartais (IFRS) arba nacionaliniais standartais.
 2. Buhalterinės Apskaitos Sudėtingumas:
  • Mažosios Bendrijos: Dažnai turi galimybę naudoti paprastesnę buhalterinę apskaitos sistemą ir teikti mažiau išsamią finansinę informaciją.
  • UAB: Gali reikalauti sudėtingesnės buhalterinės apskaitos, įskaitant išsamesnę turto, nuosavybės ir įsipareigojimų analizę.
 3. Teisės Aktai ir Reguliacijos:
  • Mažosios Bendrijos: Gali būti atleistos nuo tam tikrų teisės aktų reikalavimų, priklausomai nuo šalies ir bendrijos dydžio.
  • UAB: Dažniausiai turi laikytis griežtų teisės aktų ir reguliavimo reikalavimų.
 4. Ataskaitų Patvirtinimas:
  • Mažosios Bendrijos: Gali nebūti privalomos gauti finansinių ataskaitų patvirtinimą iš nepriklausomų audito įmonių.
  • UAB: Dažniausiai privalo gauti finansinių ataskaitų patvirtinimą nuo nepriklausomos audito įmonės.
 5. Paskirstymo Ataskaitos:
  • Mažosios Bendrijos: Gali turėti supaprastintą paskirstymo ataskaitą, kuri gali nebuvo parengta atskirai nuo kitų finansinių ataskaitų.
  • UAB: Dažniausiai privalo teikti išsamesnę paskirstymo ataskaitą, atskiriant pelno paskirstymo detales.

Šie skirtumai ne visada yra absoliutūs, ir reikia atsižvelgti į kiekvienos šalies konkretų teisinį kontekstą. Įmonės, nepaisant dydžio ir struktūros, turėtų tiksliai laikytis galiojančių teisės aktų ir reguliavimo reikalavimų, kad užtikrintų teisingą buhalterinės apskaitos apskaičiavimą ir kad sklandžiai ivyktų finansinių ataskaitų teikimas registrų centrui (RC).

finansiniu ataskaitu teikimas

Iki kada Lietuvoje turiu pateikti metines finansines ataskaitas pagal skirtingas veiklos formas?

Lietuvoje metinių finansinių ataskaitų teikimo terminai priklauso nuo įmonės teisinės formos. Štai pagal skirtingas veiklos formas galiojantys pagrindiniai terminai:

 1. Uždarosios Akcinės Bendrovės Finansinių Ataskaitų Teikimas RC terminas: Metinės finansinės ataskaitos turėtų būti patvirtintos ir pateiktos per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, t. y. iki balandžio 1 dienos.
 2. Mažųjų Bendrijų Finansinių Ataskaitų Teikimas Registrų Centrui Terminas: Metinės finansinės ataskaitos turėtų būti patvirtintos ir pateiktos per tris mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, t. y. iki birželio 30 dienos.
 3. Individualios Veiklos (ĮĮ) Vykdymo Baigimo Atveju: Teikimo Terminas: Jeigu individuali veikla baigiama, metinės finansinės ataskaitos turėtų būti patvirtintos ir pateiktos per tris mėnesius nuo veiklos baigimo datos, t. y. iki liepos 1 dienos.
 4. Viešųjų Įstaigų Finansinių Ataskaitų Teikimas RC Terminas: Metinės finansinės ataskaitos turėtų būti patvirtintos ir pateiktos per tris mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, t. y. iki birželio 30 dienos.
 5. Kitų Organizacių Teikimo Terminai gali skirtis priklausomai nuo organizacijos teisinės formos ir dydžio. Dažnai tai yra iki balandžio 1 dienos, birželio 30 dienos ar kitos datos.

Svarbu pažymėti, kad šie terminai yra nustatyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir gali keistis priklausomai nuo galiojančių teisės aktų pakeitimų. Visada rekomenduojama tiksliai patikrinti aktualius teisės aktus arba kreiptis į teisinį patarimą, ypač jeigu yra konkretių organizacijos sąlygų ar kitų ypatybių.

Daugiau informacijos galite rasti registru centras puslapyje.

finansines atskaitomybes teikimas registru centrui

Metinės finansinės atskaitomybės teikimas – dažniausios klaidos

Metinės finansinės atskaitomybės teikimas ir sudarymas yra atsakingas procesas, ir įmonėms dažnai kyla klaidų, kurios gali turėti pasekmių tiek finansine, tiek teisine prasme. Štai keli dažniausi klaidų, kurios gali atsirasti metinės finansinės atskaitomybės teikimo procese:

 1. Neteisinga Buhalterinė Apskaita:
  • Klaida: Neteisingai įvesti finansiniai įvykiai, klaidingi įrašai arba nenumatytos sąskaitos gali sukelti netikslumų finansinėse ataskaitose.
  • Prevencija: Reguliariai tikrinama buhalterinė apskaita, atliekami periodiniai sąskaitų balanso sudarymai ir atskaitos.
 2. Pajamų ir Išlaidų Atidėjimas arba Nepagrįstas Apmokestinimas:
  • Klaida: Netiksli pajamų arba išlaidų atidėjimo politika arba klaidingas apmokestinimo metodas gali turėti įtakos teisingam pelno skaičiavimui.
  • Prevencija: Atidžiai įvertinti atidėjimo politiką ir naudoti teisingą apmokestinimo metodą, laikytis teisės aktų reikalavimų.
 3. Turto Neteisingas Įvertinimas:
  • Klaida: Neprecizi turto arba nuosavybės įvertinimai gali sukelti netikslumus balanse ir paveikti įmonės vertinimo stabilumą.
  • Prevencija: Atlikti reguliarius turtui ir nuosavybei vertinimus, remiantis teisės aktais ir tarptautiniais finansiniais ataskaitų standartais.
 4. Nesąžininga Ataskaitų Prezentacija:
  • Klaida: Klaidinantys ataskaitų pateikimo būdai ar nesąžiningos finansinės informacijos pateikimas gali sukelti reputacinę žalą įmonei.
  • Prevencija: Laikytis etinių principų, skaidriai pristatyti informaciją, atitikti finansinių ataskaitų standartus.
 5. Nepakankama Kontrolė ir Audito Nereikšmingumas:
  • Klaida: Nepakankama vidaus kontrolė, neatsižvelgimas į audito rekomendacijas arba nesilaikymas audito procedūrų gali lemti netikslumus ir nesąžiningą ataskaitų pateikimą.
  • Prevencija: Stiprinti vidaus kontrolę, atidžiai įvertinti auditorių pastabas ir rekomendacijas.
 6. Terminų Nepaisymas:
  • Klaida: Ne teisingai nustatytas arba praleistas ataskaitų teikimo terminas gali lemti teisines pasekmes ir baudas.
  • Prevencija: Nuolat sekti galiojančius teisės aktus ir laikytis nustatytų terminų.
 7. Nenuoseklumas ir Nesusitarimai:
  • Klaida: Nenuoseklus finansinės informacijos pateikimas arba neatitikimas kitoms įmonės dokumentams gali sukelti painiavą ir nepasitikėjimą.
  • Prevencija: Užtikrinti, kad visi dokumentai būtų nusistatyti konsistentiškai ir atitiktų vienas kitą.
 8. Nepakankamas Darbuotojų Mokymas:
  • Klaida: Nepakankamai paruošti darbuotojai gali sukelti klaidų finansinėje ataskaitoje arba trūkumus vidaus kontrolėje.
  • Prevencija: Investuoti į darbuotojų mokymus ir nuolatinį jų profesinį tobulėjimą.

Kiekviena įmonė turėtų atidžiai stebėti šias klaidas ir imtis prevencinių priemonių, kad užtikrintų jog metinės finansinės atskaitomybės teikimas butu tikslus ir patikimas. Tai gali apimti stiprinimą vidaus kontrolės sistemų, nuolatinį darbuotojų mokymą, kruopštų buhalterinės apskaitos tikrinimą ir kitas gerąsias praktikas

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
×
Turite klausimų? Susisiekite!
Susisiekite su mumis! ✉️