gruodžio 7, 2019 Jugma UAB

Finansinių ataskaitų teikimas – ne tik formalumas, bet ir reali nauda

UAB Jugma teikia tiek balanso sudarymo tiek visų finansinių ataskaitų paruošimo ir teikimo paslaugas Vilniuje ir nuotoliniu būdu visoje Lietuvoje. Tai paprasta, patogu ir pigu. Finansinių ataskaitų ruošimas dabar tik nuo 200€ Balanso, finansinių ataskaitų paruošimas (pelno/nuostolio ataskaita, pelno deklaracija, paramos deklaracija ir kt. dokumentų)  teikimas Registrų centrui. Pilnas apleistos buhalterijos sutvarkymas. Skiriame daug laiko dokumentų rinkimui ir aiškinimuisi.

Metinių finansinių ataskaitų teikimo registrų centrui 2023 terminas yra iki 2023 gegužės 31d. Padedame pateikti visas finansines ataskaitas. Teiraukitės telefonu arba elektroniniu paštu.

Direktorė Audronė Makrickienė
el. paštas: info@jugma.lt
tel. nr.: 8 657 64300

Kaip atrodo metinių finaninsių ataskaitų teikimas registrų centro (RC) savitarnos sitemoje:

 

Priklausomai nuo įmonės dydžio, pastarosios veikloje dalyvauja ir verslo sėkme suinteresuoti yra daugybė asmenų. Jei, kalbant apie individualią įmonę, turime tik vadovą, tai, pavyzdžiui, akcinėje bedrovėje be darbuotojų yra ir ne vienas akcininkas. Visiems asmenims, vienaip ar kitaip susijusiems su įmonės veikla, visada bus aktualu žinoti, kaip sekėsi verslui vienu ar kitu laikotarpiu, kokia yra pastarosios padėtis tarp panašia veikla užsiimančių konkurentų, kaip šią vertina visuomenė ir panašiai. Panašūs klausimai neturėtų būti aptariami diskusijos lygmenyje, tarpusavyje dalijantis subjektyviomis nuomonėmis.Realią padėtį įvairiomis temomis „nupiešia“ metinė finansinė atsakaitomybė ir metinės finansinės ataskaitos. Finansinės atsakaitos – tai viešai platinama informaciją apie įmonės finansinę būklę, atliktus veiklos rezultatus, piniginius srautus bei kitus būtinus pateikti niuansus.

Pasarųjų pateikiama informacija skirta toli gražu ne tik patenkinti vieno ar kito asmens smalsumą. Ši turi aiškia, objektyvią paskirtį. Štai vadovas, žinodamas realią informaciją, gali susidaryti veiksmų, skirtų įmonės veiklos gerinimui, planą. Akcininkai, žinodami, kaip sekasi jų įmonei, į kurią investavo, gali lengviau priimti sprendimą, ar ir toliau dalyvauti konkretaus verslo veikloje.

Metinių finansinių ataskaitų teikimas be jokios abejonės turėtų būti  patikėtas profesionaliems buhalteriams, nevarbu, ar tai būtų pastoviai jūsų įmonėje dirbantis buhalteris ar apskaitos imonės atstovai.

finansiniu ataskaitu teikimas

Metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos susideda iš žemiau pateiktų dalių.
• Balansas,
• Pelno/nuostolio atasakaita.
• Pinigų srauto atasakaita.
• Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.
• Aiškinamasis raštas.

Kalbant apie akcines bendroves, svarbu paminėti, jog šios, siekiant nešališkumo, be metinių finansinių ataskaitų dar turi pateikti ir nepriklausomo auditoriaus patvirtinimą, parengta ataskaita atitinka visus įstatymus bei pagrindinius buhalterinės apskaitos principus.

Visos buhalterines paslaugos Vilniuje, prie tradicinių kasmėnesinių buhalterinių darbų -metinių ataskaitų/atskaitomybių suruošimas, pateikimas registrų centrui, pelno/nuostolio ataskaitos parengimas ir kitų dokumentų parengimas. Teiraukitės ir padėsime išspręsti visus rūpimus klausimus.

Metinių finansinių ataskaitų teikimas vyksta ne šiaip sau, o siekianti išildyti konkrečius tikslus. Pagrindiniai jų pateikti žemiau.
• Informuoti suinteresuotuosius asmenims (vadovas, įmonės investuotojai, darbuotojai, kreditoriai, valdžios institucijos, prekės/paslaugos vartotojai) jiems aktualiais klausimais.
• Informuoti apie būtinybę sumokėti skolas bei dividendus.
• Priminti, jog atėjo laikas atsiskaityti su įmonės partneriais.
• Padidinti tikimybę į įmonės vykdomą veiklą pritraukti didesnį skaičių pastarosios sėkme tikinčių investuotojų.
• Padėti susidaryti įspūdį, kokios yra įmonės konkurencinės galimybės lyginant su kitomis, panašia veikla užsiimančiomis įmonėmis.

Norint patiems pateikti metines finansines ataskaitas registrų centrui (RC) galite peržiūrėti rekomendacijas kaip tai daroma pačiame registrų centre.

Metinės finansinės ataskaitos teikimas, vertinant tokiais aspektais kaip apimtis, periodiškumas bei paskelbimo pobūdis, yra skirstomos į atskiras rūšis.Apimtis.Metinės finansinės ataskaitos, remiantis pastarųjų turiniu ir apimtimi, gali būti konsoliduotosios arba vieno įmonės. Pastarasis terminas tikriausiai suprantamas visiems. O konsoliduotoji metinės finansinės atskaitomybės ataskaita apie informaciją apie visų grupei priklausančių įmonių situaciją.

Periodiškumas. Faktas, už kokį periodą (metinės, ketvirtinės, savaitinės, dieninės, neperiodinės ataskaitos) bus rengiamos ir pateikiamos finansinės ataskaitos, priklauso ne tik nuo įmonės vadovo sprendimų, bet ir valdžios intitucijų numatytos tvarkos.
Skelbimas. Dažnai finansinės atskaitomybės ataskaitos ir juose pateikta informacija pateikiama tik įmonės viduje, tačiau kai kuriais atvejais galioja reikakavimas visą informaciją paviešinti. Informacio viešumo reikalavimas taikomas galioja valstybinėms įmonėms bei akcinėms bendrovėms.

Kalbant apie įmonės veiklą, yra nemažai dalykų, kuriuos galima pavadinti bereikalinga biurokratija. Tačiau finansinėms ataskaitoms toks vertinimas neturėtų būti taikomas. Pastarosios pateikia informaciją, iš tiesų aktualią suinteresuotoms grupės. Štai investuotojai, kaip minėta, informacijos dėka gali priimti racionalesnį sprendimą, susijusį su akcijomis. Darbuotojai susidaro nuomonę, ar įmonė dirba stabiliai bei pelningai. Kreditoriams lengviau susidaryti įspūdį, ar konkreti įmonės bus pajėgi išpildyti turimus finansinius įsipareigojimus.

Metinių finansinių ataskaitų teikimas – patikėkite profesionalams. Gera kaina. Susisiekite

UAB “Jugma”
8 657 64300
Direktorė Audronė Makrickienė

×
Klauskite, mielai atsakysime :)
Teiraukitės