finansinių ataskaitų pateikimo terminai ir klausimas apie juos visada patenka tarp klausiamiausiųjų pavasarį neveltui, bet pradžioje nuo pradžių. Buhalterinė apskaita – sritis, kurioje naudojami terminai dažną priverčia „karpyti ausimis“, tad ką jau kalbėti apie konkrečių apskaitos darbų specifikos suvokimą ar šių atlikimą savarankiškai. Taip, šią sritį reikia palikti buhalteriams – savo darbo „asams“, tačiau natūralu ir net sveikintina, jog atsiranda verslininkų, kurie nori plėsti savo žinias viena ar kita apskaitos tema. Ir tai nebūtinai reiškia, jog šie bandys perimti buhalterio darbą. Suprantama, jog norisi ir net rekomenduojama tikrinti, ar buhalteris tinkamai atlieka priskirtas užduotis (ypač kalbant apie apskaitos bendrovę ar asmenį, kurių paslaugomis naudojamasi neseniai). Tai padaryti galima tik turint šiokį tokį suvokimą tam tikra tema. Šįkart plačiau aptarsime finansines ataskaitas bei suprasime iki kada reikia pateikti finansines ataskaitas registru centrui.

UAB Jugma teikia tiek balanso sudarymo tiek visų finansinių ataskaitų paruošimo ir teikimo paslaugas Vilniuje ir nuotoliniu būdu visoje Lietuvoje. Tai paprasta, patogu ir pigu. Finansinių ataskaitų ruošimas dabar tik nuo 200€.Balanso, finansinių ataskaitų paruošimas (pelno/nuostolio ataskaita, pelno deklaracija, paramos deklaracija ir kt. dokumentų) teikimas Registrų centrui. Pilnas apleistos buhalterijos sutvarkymas. Skiriame daug laiko dokumentų rinkimui ir aiškinimuisi.

Patikėkite finansinių ataskaitų ruošimą ir teikimą Jugma specialistams

Taigi, iki kada reikia pateikti finansines ataskaitas registru centrui? Metinių finansinių ataskaitų teikimo registrų centrui 2023 terminas yra iki 2023 gegužės 31d. Padedame pateikti visas finansines ataskaitas. Teiraukitės telefonu arba elektroniniu paštu. MB (Mažųjų bendrijų) ar UAB (Uždarųjų akcinių bendrovių) finansinių ataskaitų pateikimo terminas nesiskiria ir yra gegužės 31d.

finansiniu ataskaitu pateikimo terminai

Finansinės ataskaitos gali būti apibūdinamos kaip vieša informacija, apibūdinanti įmonės finansinę būklę, pinigų judėjimą bei kitus veiklos rezultatus, aktualius kalbant apie įmonės finansinę būklę. Pastaroji negali būti saugoma paslaptyje po „devyniais užraktais“. Informacija apie vienos ar kitos įmonės finansinę būklę yra aktuali suinteresuotoms grupėms, tad šios vadovai yra įpareigoti laiku ją pateikti. Vienas pavyzdžių – įmonės akcininkai. Šie, žinodami, kaip sekasi įmonei, į kurios veiklą yra investavę savo lėšas, gali priimti tolimesnius sprendimus: ir toliau bendradarbiauti su pąstarąja ar ieškoti kitų galimybių, potencialiai pajėgesnių duoti didesnę finansinę grąžą. Objektyvi informacija naudinga ir įmonės vadovui. Šis, neturėdamas realių duomenų, rizikuoja „užmigti ant laurų“ ir savo verslą vertinti geriau nei yra iš tikrųjų. Norint pasiekti aukštumų veiklos srityje (ar bent jau laikytis saugiame viduryje), būtina žinoti, kokią vietą, lyginant su kitomis panašaus profilio įmonėmis, užima konkretus verslas. Tik tokiu atveju galima sudaryti objektyvų veiksmų planą, ką daryti, jog esama pozicija būtų pagerinta ar bent jau išlaikyta. Natūralu, kad apie tai, kaip sekasi įmonei, žinoti nori ir eilinis darbuotojas. Kas žino, galbūt jau pats metas pradėti domėtis naujais darbo pasiūlymais…Taigi, finansinės atskaitomybės ataskaitą pateikia informaciją, kuri atneša realią naudą įvairioms, įmonės veikla suinteresuotoms grupėms.

Kaip pildyti įmonės finansinės atskaitomybės ataskaitą bei iš kokių dalių (pasufleruosime: balansas, pelno/nuostolių ataskaita, piniginių srautų ataskauta, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas) ši susideda, buhalteris, nesvarbu, tai būtų pastovus tos įmonės darbuotojas ar buhalterinės apskaitos bendrovės atstovas, galėtų papasakoti pabudintas viduryje nakties. Tačiau, kaip jau minėjome, ir įmonės vadovas turėtų turėti bent šiokį tokį suvokimą šia tema.

Kaip žinia, buhalterijoje yra griežti reikalavimai ne tik tam, kaip turi būti atliekama viena ar kita procedūra, bet ir konkretumas laiko atžvilgiu. Finansinės ataskaitos – ne išimtis. Finansinės atskaitomybės ataskaitos aktualios įvairių juridinių tipų įmonėms: AB,UAB, kooperatinėms žemės ūkio bendrovėms, MB, labdaros ir paramos fondams, valstybės ir savivaldybės įstaigoms, asociacijoms, viešosioms įstaigoms ir kitoms. Tiesa, IĮ, komanditinės ir tikrosios ūkinės bendrijos atlikti šią procedūrą privalo tik tada, kai tai nurodyta jų steigimo dokumentuose.
Finansinių ataskaitų pateikimo terminai – tema, itin aktuali kalbant apie viešąsias įstaigas, asociacijas, labdaros ir paramos fondus. Šių apkaitą tvarkantys buhalteriai negali naudoti iš pažiūros nekalto žodelio „pamiršau“ (beje, buhalterinėje apskaitoje šis apskritai nėra galimas!). Kodėl? „Pražiopsoti“ finansinės ataskaitos pateikimo terminai gali sąlygoti nepavydėtiną situaciją: paramos gavėjo statuso praradimą. Savaime suprantama, jog „piktos“ valdžios institucijos nesėdi ir, žiūrėdamos į laikrodį, nelaukia, kada, dėl vienų ar kitų priežasčių, bus pamiršti finansinių ataskaitų pateikimo terminai. Praleidus gegužės 31–ąją dieną (prisiminkite šią datą: tai – terminas, iki kada įmonės privalo pateikti nustatytos formos finansines ataskaitas Juridinių asmenų registrui), minėta nemaloni procedūra pradedama tik po 30 dienų. Pirmasis žingsnis, kurį atlieka atsakingos institucijos – juridiniui asmeniui siunčiamas pranešimas, informuojantis, jog negauta finansinės atskaitomybės ataskaita. Nesureagavus į gautą pranešimą, po dviejų mėnesių pradedamas procesas, kurio rezultatas – paramos gavėjo statuso praradimas. Aišku, kaip minėjome, iki tokio „finalo“ yra labai daug laiko: profesionalus buhalteris tokios aplaidžios situacijos tikrai neleistų. Jei taip nutiko, sąmoningam vadovui derėtų susimąstyti, galbūt pats metas keisti buhalterinę apskaitą tvarkantį asmenį. Tikėtina, jog pastarasis aplaidžiai gali vykdyti ir kitas apskaitos užduotis.

×
Klauskite, mielai atsakysime :)
Teiraukitės