lapkričio 3, 2019 Jugma UAB

Finansinės atskaitomybės teikimas aktualus visoms suinteresuotoms šalims

Vadovams, akcininkams bei kitiems įmonės veikla suinteresuotiems asmenims neabejotinai aktualu sužinoti, ar sėkmingi metai buvo įmonei, kokią vietą ši užima tarp rinkos konkurentų ir panašiai. Nereikia spėlioti: objektyvius atsakymus į šiuos ir kitus klausimus pateikia metinėsfinansinės atskaitomybės teikimas. Metinė finansinė atskaitomybė – tai viešai skelbiama informacija apie įstaigos būklę finansiniu atžvilgiu, vykdomos veiklos rezultatus, cirkuliuojančius piniginius srautus ir panašiai. Gauta informacija leidžia vadovui susidaryti realų vaizdą apie įmonės situaciją, o tai, tikėtina, padeda priimti racionalius sprendimus dėl pastarosios veiklos gerinimo. Akcininkams finansinės atskaitomybės ataskaita padeda apsispręsti dėl tolimesnio dalyvavimo konkrečios įmonės veikloje.

Metinės finansinės atskaitomybės ataskaita bei jos rengimas – klausimas, kurio sprendimas turėtų būti patikėtas buhalteriams, tvarkantiems įmonės buhalteriją. Tad mes tik iš smalsumo pasidomėsime finansinės atskaitomybės niuansais. Iš ko sudaryta finansinės atskaitomybės ataskaita?

balanso
pelno/nuostolio ataskaitos
pinigų srauto ataskaitos
nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos
aiškinamojo rašto

Metinės finansinės atskaitomybės teikimo registrų centrui 2021 terminas yra iki 2023 gegužės 31d. Padedame pateikti visas finansines atskaitomybes įvairių sektorių įmonėms. Teiraukitės telefonu arba elektroniniu paštu.

Kaip atrodo metinės finaninsinės atskaitomybės teikimas registrų centro (RC) savitarnos sitemoje:

AB, be metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos, turi pateikti nepriklausomo auditoriaus patvirtinimą, jog ataskaita buvo parengta vadovaujantis atitinkamais įstatymais bei nenusižengia pagrindiniam apskaitos principui. Žinoma norint pateikti finansinę ataskaita turi būti pilnai sutvarkyta buhalterine apskaita.

finansines atskaitomybes teikimas

Kokia yra metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos paskirtis?

Suteikti suinteresuotiems asmenims (vadovai, investuotojai, kreditoriai, valdžios institucijos, vartotojai) aktualią informaciją.
Paskatinti laiku atsiskaityti su įmonės partneriais.
Priminti apie skolų bei dividendų išmokėjimą.
Atsižvelgiant į įmonės situaciją, padėti objektyviai įverinti įmonės konkurencines galimybes
Didinti galimybes sulaukti naujų investicijų į įmonės vykdomą veiklą.

Remiantis apimtimi, periodiškumu bei skelbimo pobūdžiu, skiriamos atskiros atskaitomybės rūšys.
Apimtis. Pagal šį kriterijų atskaitomybė gali būti konsoliduotoji arba vienos įmonės. Pastarosios reikšmės aiškinti tikriausiai nereikia, tuo tarpu konsoliduotosios atskaitomybės ataskaitoje yra pateikiama informacija apie visų grupės įmonių padėtį.
Periodiškumas. Kokiu periodiškumu rengiama bei teikiama finansinės atskaitomybės ataskaita priklauso ne tik nuo įmonės vadovybės pageidavimų, bet ir valdžios institucijų reikalavimų. Atsižvelgiant į dažnumą, metinės finansinės atskaitomybės teikimas gali būti metinis, ketvirtinis, savaitinis, dieninis ar neperiodinis.
Paskelbimas. Kai kuriais atvejais galioja reikalavimas finansinę atskaitomybę paskelbti viešai, kitu atveju tokio reikalavimo nėra. Informacijos viešinimas aktualus valstybinių įmonių bei atvirųjų akcinių bendrovių atveju.

Kaip jau turėjo paaiškėti, metinės finansinės atskaitomybės teikimas nėra formalus pliusiukas, išpildantis buhalterinę veiklą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus. Tai – itin aktuali informacija suinteresuotiems asmenims. Investuotojui lengviau priimti sprendimą apie akcijas (šių pirkimą, pardavimą arba laikymą). Darbuotojai suinteresuoti žinoti apie darbdavio pelningumą bei stabilumą: nuo to priklauso ne tik laiku mokami atlyginimai, bet ir šių didėjimo galimybė. Kreditoriams reikia žinoti, ar įmonė pajėgi susidoroti su turimais finansiniais įsipareigojimais. Fiansinės atskaitomybės teikimas patenkina ir visuomenės smalsumą apie įmonės veiklos tendencijas bei per atasakaitinį laikotarpį įvykusius pokyčius.

Norint patiems pateikti įmonės finansinę atskaitomybę registrų centrui (RC) galite peržiūrėti rekomendacijas kaip tai daroma pačiame registrų centre.

Visos buhalterines paslaugos Vilniuje.

Patikėkite visas buhalterines paslaugas profesionalams. Susisiekite

UAB “Jugma”
8 657 64300
Direktorė Audronė Makrickienė

×
Klauskite, mielai atsakysime :)
Teiraukitės