kovo 21, 2020 Jugma UAB

Svarbiausia – profesionalumas, o ne finansinės ataskaitos kaina

Priklausomai nuo to, kokio dydžio yra įmonė, skiriasi ir šios vykdomoje veikloje dalyvaujančiųjų asmenų skaičius. Ir, aišku, suinteresuotų, jog verslas klostytųsi sėkmingai ir, kas labai svarbu šioje sferoje, neštų pelną. Kaip pavyzdį imant individualią veiklą, yra tik vienas vadovas, dedantis visas pastangas, jog jo vykdoma veikla judėtų į priekį. Tuo tarpu akcinėje bendrovėje tarp suinteresuotų asmenų rastume ir visa eilę vienokias ar kitokias pareigas užimančių darbuotojų bei akcininkų. Natūralu, jog tiek vieniems, tiek kitiems ne tik smalsu, bet ir būtina žinoti, kaip įmonei sekasi tam tikru laikotarpiu, kokia pastarosios užimama padėtis, lyginant šią su toje pačioje srityje dirbančiais konkurentais. Pasitikėti vadovo ar „visažinio“ kolegos žiniomis būtų tolygu žaisti „sugedusį telefoną“. Realią padėtį, kokia yra įmonės padėtis žvelgiant iš įvairių perspektyvų, perteikia finansinės atskaitomybės ataskaitos. Finansinės atskaitomybės ataskaitos – viešai platinama informacija, susijusi su įmonės finansine būkle, atliktos veiklos rezultatais, finansiniais srautais bei kitomis, buhalterinės apskaitos reikalavimuose apibrėžtomis temomis. Finansinės ataskaitos kaina, kai šis darbas patikimas buhalterinės apskaitos įmonėms, priklauso nuo darbų apimties bei kitų, sutartyje numatytų niuansų. Aišku, tais atvejais, kai įmonėje yra pastovus buhalterio etatas, šį darbą atlieka buhalteris. Visgi tokia buhalterinės praktika, įvertinus visus privalumus ir trūkumas, tampa vis retesnė, o buhalterinės apskaitos įmonių paslaugos populiarėja.

Pilna buhalterinė apskaita nuo 59 eurų per mėnesį

finansines ataskaitos kaina

Finansinės atskaitomybės ataskaitos ir jose esanti informacija anaiptol nėra skirta patenkinti vadovo ar kažkurio darbuotojo asmeninį smalsumą. Pastarosios paskirtis – gerokai objektyvesnė. Informacija, kurią vadovas gauna iš finansinės atskaitomybės ataskaitų, gali būti panaudojama sudarant veiksmų, nukreiptų į įmonė veiklos kokybės gerinimą, planą. Akcininkai, turėdami objektyvios informacijos, apie tai, ar sėkmingai klostosi įmonės, į kurios veiklą yra investavę savo lėšas, reikalai, gali nuspręsti, ar ir toliau likti pastarosios dalininkais, ar žvalgytis kitos alternatyvos, su kuria būtų galima užmegzti bendradarbiavimo ryšius.

Finansinės ataskaitos kaina neturėtų būti lemiamas faktorius, priimant sprendimą, kam patikėti pastarosios paruošimą. Tai – itin atsakinga užduotis, reikalaujanti atitinkamų kompetencijų. Svarbiausia, kalbant apie buhalterinės apskaitos tvarkymą – šią atliekančio asmens profesionalumas, nepriklausomai nuo to, ar jis būtų buhalterinės apskaitos įmonės atstovas, ar buhalteris, turintis pastovų etatą jūsų įmonėje.
Kalbant apie finansinę atskaitomybę ir finansinės atskaitomybės ataskaitą, svarbu išskirti šios sudedamąsias dalis. Taigi, finansinės atskaitomybės ataskaita yra sudaryta iš:

• balanso;
• pelno/nuostolio atasakaitos;
• pinigų srauto atasakaitos;
• nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos;
• aiškinamojo rašto.

Konkrečiai išskiriant vieną juridinio asmens tipą – akcines bendroves, būtina pabrėžti, jog šioms neužtenka finansinės ataskaitos Norinti įrodyti nešališkumą, reikalingas ir nepriklausomo audito specialisto patvirtinimas, jog parengta konkreti finansinės atskaitomybės ataskaita yra tinkama, tai yra neprieštarauja pagrindiniams buhalterinės apskaitos principams bei susijusiems įstatymams.
Pagrindiniai tikslai, kuriuos siekiant įgyvendinti, rengiamos finansinės ataskaitos, išvardinti žemiau.

• Suteikti objektyvią informaciją suinteresuotiems asmenims (vadovui, investuotojui, darbuotojams, kreditoriams, valdžioms institucijoms, prekės/paslaugos vartotojams) jiems rūpimais klausimais, susijusiais su įmonės veikla.
• Laiku suteikti informaciją apie būtinybę atiduoti įmonės skolas bei sumokėti dividendus.
• Laiku priminti, jog metas atsiskaityti su įmonės verslo partneriais.
• Pateikiant objektyvią bei skaidrią informaciją, padidinti tikimybę, jog šia susidomės didesnis skaičius potencialių investuotojų.
• Gauti objektyvią informaciją apie tai, kokią vieta, lyginant su panašia veikla užsiimančiomis įmonėmis, užimama. Žinant šį faktą, galima susidaryti veiksmų planą, ką daryti, jog esama situacija būtų išlaikyta ar pagerinta.

Finansinės ataskaitos kaina, natūralu, priklauso ir nuo fakto, už kokį laikotarpį šios yra ruošiamos. Periodiškumas – vienas iš pastarųjų klasifikavimui naudojamų kriterijų. Remiantis tuo, yra skiriamos metinės, ketvirtinės, savaitės ar neperiodinės finansinės ataskaitos. Sprendimas, už kurį laikotarpį ataskaitos rengiamos, priima ne tik vadovas, bet ir, kai kuriais atvejais, susijusios valdžios institucijos.
Ataskaitos taip pat gali būti kvalifikuojamos pagal apimtį. Priklausomai nuo šio aspekto, rengiamos vienos įmonės arba konsoliduotosios (visų grupės įmonių) finansinės atskaitomybės ataskaitos. Paskelbimo pobūdis – dar vienas kriterijus. Dažnai finansinės atskaitomybės ataskaita yra pristatoma tik įmonės viduje, tačiau kai kuriais atvejais galioja reikalavimas informaciją viešinti. Tai aktualu, pavyzdžiui, kalbant apie valstybines įmones ir akcines bendroves.

Patikėkite visas buhalterines paslaugas profesionalams. Gera kaina. Susisiekite

UAB “Jugma”
8 657 64300
Direktorė Audronė Makrickienė

×
Klauskite, mielai atsakysime :)
Teiraukitės