gruodžio 5, 2014 Jugma UAB

Euras Lietuvoje

Teisės aktai:

1. LR Vyriausybės 2013-12-04 nutarimas Nr.1173 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano bei  Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“.
2. LR euro įvedimo įstatymas, 2014-04-17, Nr. XII-828.
3. Grynųjų pinigų keitimo gairės, LB valdybos 2014-03-28 nutarimas Nr. 03-42.
4. Verslo apskaitos standartas Nr.40 “Euro įvedimas”.
5. LR vyriausybės 2014-07-22 Nutarimas Nr. 719 “Dėl prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“. Prekių ir paslaugų kainų nurodymo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu rekomendacijos.

Komentarai:

  • Kainos dviem valiutomis pradėtos skelbti 30 dienų po ES Tarybos priimto sprendimo apie euro įvedimą Lietuvoje ir tęstis 6 mėn. po euro įvedimo (t. y., nuo 2014 m. rugpjūčio 23d. iki 2015 m. birželio 30d.).
  • Pirmas 15 dienų po euro įvedimo oficialiai cirkuliuos dvi valiutos, todėl iki 2015m. sausio 15 d. imtinai visi prekybininkai turės priimti atsiskaitymus dvejomis valiutomis – litais ir eurais, o grąžą atiduoti eurais.
  • Įstatymas nenumato jokio papildomo laiko užsitęsusiems darbams užbaigti: bet kokio prekybos taško negalima klientams atidaryti tol, kol prekybininko sistemos nebus paruoštos darbui su euru. Įmonėms, dirbančioms su kasos aparatais, būtina iki 2015m. sausio 16d. kreiptis į kasas aptarnaujančią įmonę dėl LTL simbolio ant kasos kvitų perprogramavimo.
  • Visi ūkio subjektai, kurių finansiniai metai baigiasi iki 2015 m. sausio 1d., 2014 m. finansines ataskaitas rengs litais. Nuo 2015 m. sausio 1 dienos turtas, įsipareigojimai, nuosavybė ir finansavimo sumos turės būti išreikštos eurais. Todėl tol, kol nebus baigti 2014m., apskaita turės būti vedama dvigubais įrašais tiek litų , tiek eurų išraiška.

Praktiniai patarimai

Vidiniai procesai:

1. Numatyti biudžetą euro darbams, t.sk. darbuotojų apmokymui.
2. Įmonėje paskirti asmenį, kuris bus atsakingas už sklandų konvertavimo proceso įgyvendinimą.
3. Peržiūrėti sutartis su pirkėjais, tiekėjais, darbuotojais. Suderinti su sandorio šalimis kainas Litais ir jų išraišką Eurais.
4. Pasirengti dvigubam, o nuo 2015m. sausio 16d. kainų EUR rodymui (kasos aparatai, etiketės, kainoraščiai, ir pan.). Sąskaitos faktūros ar kiti dokumentai, surašomi nuo euro įvedimo dienos, į apskaitos registrus įtraukiami eurais, prireikus- ir eurais, ir užsienio valiuta.
5. Apskaitos duomenų konvertavimui pasirinkti tinkamą apskaitos sistemos operatorių ir scenarijų. Galimi dveji scenarijai- konvertuojant visą informaciją arba tik balansinius likučius 2014-12-31 datai.
6. Prekybos įmonėms pasirūpinti reikiamu grynųjų pinigų kiekiu eurais, nes pirmosiomis 2015 metų dienomis dauguma klientų pirks litais, o grąža jiems turės būti atiduodama naudojant eurus.
7. Akcininkams priimti sprendimą dėl įstatų keitimo, reikalingo, konvertavus akcinio kapitalo ir akcijų nominalios vertės dydžius. UAB įstatinis kapitalas turės būti ne mažesnis, kaip 2500 Eur, kas atitinka 8632 Lt. (dabar- 10000 Lt.). Įstatai privalo būti pakeisti iki 2017-01-01.
8. Norint išvengti nesklandumų geriausia nusamdyti buhalterinę apskaitą Vilniuje atliekančią įmonę.

Finansinės apskaitos procesai:

1.Finansinė atskaitomybė litais turėtų būti parengta kuo anksčiau. Atkreipti dėmesį į tiekėjus, kurie nuolat vėluoja pateikti dokumentus, raginti juos tai atlikti iškart, pasibaigus metams.
2.Spalio, vėliausiai lapkričio mėnesiais patartina atlikti įmonės turto bei įsipareigojimų inventorizacijas, jų rezultatus suregistruoti iki euro įvedimo dienos.
3. Išmokėti darbo užmokestį už gruodžio mėn. iki 2014 metų pabaigos. Nepatartina turėti darbuotojams skolų, perkeliamų į kitus metus.
4. Apsvarstyti, ar atskaitingi asmenys galės grąžinti išduotus litais avansus. Be to, konvertuojant didesnes kaip 15 000 Lt sumas, kredito įstaigos darbuotojai privalo prašyti asmens dokumento ir turi teisę iškeisti pinigus tik per tris darbo dienas.
5. Atlikti vidaus lokalinių aktų, įsakymų peržiūrą, jei reikia, patikslinti juose įrašytus skaičius, sumas, nurodant ir eurais.
6. Nuo euro įvedimo dienos deklaracijos bus pildomos naujose deklaracijų formose eurais, jeigu jose nurodomas mokestinis laikotarpis prasideda nuo sausio 1 d., o praėjusių laikotarpių patikslintos arba deklaracijos už mokestinius laikotarpius iki sausio 1 d. bus pildomos litais.
7. Buhalterijos paslaugos – visi kiti reikalingi darbai.

Mes galime Jums padėti jau dabar!
Jums sėkmės linkinti UAB “Jugma” direktorė Audronė Makrickienė
Adresas: Konstitucijos pr. 12-202, Vilnius, LT-09308
el. paštas: info@jugma.lt
tel.: 8 657 64300

Apskaitos ir mokesciu eksperte

×
Klauskite, mielai atsakysime :)
Teiraukitės