kovo 7, 2020 Jugma UAB

Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita – visi ypatumai

Nesvarbu, ar kalbėtume apie mezgėją, per mėnesį pagaminančią ir parduodančią vos kelis gaminius, ar apie stambią metalo apdirbimo įmonę, „sukančią“ dideles sumas pinigų: tiek vienu, tiek kitu atveju yra būtina buhalterinė apskaita. Ir kalbama ne vien apie „pliusiuko“ padėjimą prie dažnai su logika prasilenkiančių formalumų. Visose įstaigose buhalterinė apskaita privalo būti skrupulingai tvarkoma ne vien dėl baimės būti nubaustiems „piktosios“ VMI, bet ir realios naudos, kurią šis procesai atneša kiekvienam verslo subjektui. Šiame straipsnyje plačiau gvildenama tema „biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“. Išsamiau aptarsime šį juridinio asmens tipą bei apžvelgsime buhalterinės apskaitos niuansus, aktualius pastarajam.

Su kuo „valgomos“ biudžetinės įstaigos?

Daugybę žodžių girdime kone kasdien ir, atrodytų, suvokiame, apie ką kalbama. Tačiau paprašyti trumpai paaiškinti, su kuo tai „valgoma“, tai yra ką viena ar kita sąvoka reiškia, galime ne juokais sutrikti…Į tokią situaciją dažną įstumti gali ir „biudžetinės įstaigos“ terminas. Visų pirma pabandykite aptarti, ką pastarasis reiškia.

Remiantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, biudžetinė įstaiga – tai juridinis asmuo, turintis ribotą civilinę atsakomybę. Jei turite bent elementarų suvokimą apie buhalterinę apskaitą, tikriausiai žinote, jog ribota civilinė atsakomybė reiškia, kad šios įstaigos nariai atsako tik turimu įmonės, o ne asmeniniu turtu. Biudžetinės įstaigos yra įpareigotos vykdyti valstybės ar savivaldybės funkcijas, kurių skiriamomis lėšomis šios ir yra išlaikomos. Finansavimas šio tipo įstaigoms taip pat skiriamas ir iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų. Savaime suprantama, jog biudžetinės įstaigos yra įpareigotos laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei Lietuvos Respublikos iviliame kodekse numatytų reikalavimų, nuostatų, aktų, įstatymų. Šiam juridiniam asmeniui galioja reikalavimas savo interneto svetainėje patalpinti Civilinio kodekso 2.44 straipsnio informaciją.

biudzetiniu imoniu buhalterine apskaita

Kuo išsiskiria biudžetinių istaigų buhalterinė apskaita?

Savaime suprantama, jei nedidelės MB turi rūpintis apskaitos tvarkymu, tai šis reikalavimas biudžetinių įstaigų atveju neturėtų kelti net abejonių. Nesunku įsivaizduoti, jog aplaidžiai tvarkoma biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita, išaiškėjus šiam faktui, taptų diskusijų objektu visos šalies mastu.

Bendrais bruožais apžvelkime biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo niuansus. Šio tipo įmonių vadovams tenka atsakomybė organizuoti buhalterinę apskaitą, paskirti asmenį, atliksiantį šį darbą bei priimti kitus su buhalterine apskaita susijusius sprendimus. Biudžetinių įstaigų vadovams reikia užtikrinti, jog įmonei keliamų tikslų pasiekimui pakaktų žmogiškųjų išteklių, tai yra darbuotojų. Vadovas turi padalinti darbuotojams ūkinių operacijų atlikimą bei atsakomybę už šias. Aišku, buhalterinę apskaitą tvarkys ne pats biudžetinės įmonės vadovas, o etatą įmonėje turintis buhalteris ar apskaitos paslaugas teikianti įmonė. Tačiau būtent pastarajam tenka atsakomybė rūpintis tinkamai paruoštomis bei laiku pateikiamomis finansinės atskaitomybės ataskaitomis. Tad, norint „nenudegti“ ir nesulaukti baudų, būtina kruopščiai rinktis žmones, kuriems bus patikėtas buhalterinės apskaitos atlikimas.

Žemiau pateikti funkcijų ir reikalavimų, privalomų tvarkant biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, pavyzdžiai. Praktinis minėtų funkcijų atlikas tenka buhalteriui, biudžetinėje įstaigoje dirbančiam pastoviai arba buhalterines paslaugas teikiančios bendrovės darbuotojui. Tiesa, užtikrinti, jog viskas būtų atlikta tinkamai, turi ne kas kita, o biudžetinės įstaigos  vadovas.

• Tinkamai apskaitomos piniginės lėšos, prekės, materialinės vertybės, ilgalaikis turtas.
• Visos operacijos, susijusios su piniginėmis lėšomis, laiku įforminamos buhalterinės apskaitos dokumentuose.
• Laiku apkaičiuojamas darbo užmokestis bei kitos išmokos dirbantiesiems.
• Laiku parengiamos ir atakingoms institucijoms pateikiamos visos socialinio draudimo atskaitomybės formos, pajamų mokesčio metinės deklaracijos ir panašiai.
• Garantuojama, jog visos įmonės finansinės–ūkinės operacijos būtų vykdomos teisėtai.
• Užtikrinama, jog prekės bei kitos materalinės vertybės būtų priimamos ir išduodamos vadovaujantis šį procesą reglamentuojančiomis taisyklėmis.
• Užtikrinama jog darbo užmokesčiui skirtos lėšos būtų panaudojamos pagal paskirtį.
• Prižiūrima, jog finansinės bei kasos vykdymo operacijos būtų skaidrios.
• Garantuojama, jog piniginės lėšos, prekinės bei materialinės vertybės, ilgalaikis bei trumpalaikis turtas būtų inventorizuojamas vadovaujantis šį procesą reglamentuojančiomis taisyklėmis.
• Rūpinamasi, jog mokesčiai bei turimi įsiskolinimai kreditoriams būtų mokami vadovaujantis nustatytu grafiku, o skolos įmonei – laiku išieškomos.
• Užtikrinama jog trūkumai, įsiskolinimai debitoriams bei kiti nuostoliai būtų nurašomi teisingai.

Patikėkite visas buhalterines paslaugas profesionalams. Gera buhalterinių paslaugų kaina. Susisiekite

UAB “Jugma”
8 657 64300
Direktorė Audronė Makrickienė

×
Klauskite, mielai atsakysime :)
Teiraukitės