balandžio 28, 2020 Jugma UAB

Balanso pateikimas Registrų centrui – viena iš daugelio buhalteriui tenkančių užduočių

Jei turite bent menkiausią suvokimą, su kuo „valgoma“ buhalterija, neabejotinai suvokiate, kokia tai atsakinga sritis, reikalaujanti specifinių teorinių žinių bei praktinių įgūdžių, susiformuojančių vykdant profesinę veiklą. Idealu, jei įmonės vadovas tai supranta ir nebando vaidinti visažinio, ketindamas apskaitos darbos atlikti savarankiškai arba aiškindamas buhalteriui, ką ir kaip reikia daryti. Aišku, ne ką geresnė situacija, kai vadovas neturi jokio supratimo apie šią sritį ir, reikalui esant, negali įvertinti buhalterio darbo kokybės bei sąžiningumo. Idealiausia, jei vadovas rodo iniciatyvą domėtis šia sritimi, tačiau neturi slaptų užmačių minėtų pareigų perimti (aišku, kodėl ne: tereikia turėti atitinkamų žinių, „buhalterinių“ asmeninių savybių bei laiko). Šiame straipsnyje bus plačiau aptartas balansas bei balanso pateikimas registrų centrui.

Buhalterinėje apskaitoje yra iškiriamos trys pagrindinės finansinės ataskaitos: pelno/nuostolių, pinigų srauto ataskaitas ir mūsų analizuojamas balansas. Kokią paskirtį balansas atlieka apskaitoje? Pastarojo paskirtis – konkrečios įmonės finansinės būklės raiška būtent tai dienai (įprastai tai yra finansinių ataskaitų laikotarpio pabaiga), kada yra parengtas balansas.

UAB Jugma teikia tiek balanso sudarymo tiek visų finansinių ataskaitų paruošimo ir teikimo paslaugas Vilniuje ir nuotoliniu būdu visoje Lietuvoje. Tai paprasta, patogu ir pigu. Finansinių ataskaitų ruošimas dabar tik nuo 200€.Balanso, finansinių ataskaitų paruošimas (pelno/nuostolio ataskaita, pelno deklaracija, paramos deklaracija ir kt. dokumentų) teikimas Registrų centrui. Pilnas apleistos buhalterijos sutvarkymas. Skiriame daug laiko dokumentų rinkimui ir aiškinimuisi.

Metinių finansinių ataskaitų teikimo registrų centrui 2023 terminas yra iki 2023 gegužės 31d. Padedame pateikti visas finansines ataskaitas. Teiraukitės telefonu arba elektroniniu paštu.

balanso pateikimas registru centrui

Kokią informaciją galime sužinoti, į rankas gavę vienos ar kitos įmonės balansą? Pažvelgę į ataskaitą (aišku, reikia šiek tiek apskaitos žinių, jog gebėtume skaityti „tarp eilučių“), matome, iš kokių dalių yra sudarytas bendrovės kapitalas, koks yra finansinis likvidumas, įmonės įsiskolinimo lygis, apyvartinio kapitalo dydis bei kiti rodikliai, kurie yra reikšmingi kalbant apie įmonės finansinę būklę. Nors buhalterinė apskaita toli gražu nepanaši į literatūrą, tačiau, pasirodo, ir pastarojoje galima rasti labai vaizdžių išsireiškimų. Vienas tokių – balanso tapatinimas su įmonės…nuotrauka. Parengiant balansą tam tikram laikotarpiui, tarsi paruošiama finansinė įmonės nuotrauka, į kurią žvelgiant galima sužinoti, kiek lėšų bei skolų turi įmonė, iš ko sudarytas turimas turtas ir panašiai.
„Kietesni“ buhalterinės apskaitos srityje, pasinaudoję atitinkamais duomenimis, gali suskaičiuoti, pavyzdžiui, įmonės finansinio patikimumo rodiklį. Pagal šį kriterijų įmonės klientai, tiekėjai bei kitos suinteresuotos grupės gali priimti sprendimą, ar bendradarbiauti su šia nėra pernelyg rizikinga. Šis rizikingumo faktorius taip pat vertinamas atsižvelgiant ir į kitus duomenis, pateiktus, pavyzdžiui, pelno/nuostolių ataskaitoje.

Jei lygintume kelis atskirus balansus, pamatytume, jog kiekvienas jų tarpusavyje gali skirtis vadinamosiomis eilutėmis. Tiesa, tris pagrindinius blokus rasite bet kuriame balanse, nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje ar kokios srities įmonei šis yra paruoštas. Tai – turtas, įsipareigojimai bei nuosavas kapitalas. Kiekvieną šių sąvokų aptarsime išsamiau.

Turtas yra skaidomas į šias dalis: trumpalaikis finansinis, trumpalaikis nefinansinis, ilgalaikis materialus, ilgalaikis nematerialus. Trumpalaikis finansinis turtas apima visus piniginius įmonės aktyvus bei tuos, kurie turi realią perspektyvą netrukus tapti grynaisiais pinigais. Trumpalaikis nefinansinis – tai turtas – apyvartinio kapitalo dalis, kuris yra panaudojamas gamybos procese. Natūralu, jog didžiausia šio turto dalis būna prekybinėse bei gamybinėse įmonėse. Ilgalaikis materialusis turtas yra sudarytas iš nekilnojamojo turto, gamyboje naudojamos įrangos, transporto bei administracinės įrangos. Šios rūšies turtas gamybinėse įmonėse sudaro pagrindinę dalį, tačiau ir kito pobūdžio įmonės pastarojo turi nemažai. Ilgalaikis nematerialusis turtas – tai investicijos, prestižas, patentas, licencijos, ilgalaikės gautinos sumos. Šio tipo turtą dažniausiai valdo nestandartine veikla užsiimančios ar didelės įmonės. Mažos įmonės dažniausiai turi tik licencijas programinei įrangai.

Nuosavas kapitalas – tai įmonės nuosavybė ar buhalterinė vertė, apskaičiuojama iš viso turimo turto atėmus turimus įsipareigojimus. Pastarąjį sudaro akcinis kapitalas, rezervai, nepaskirstytas pelnas, kapitalo premija.
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai (trumpalaikės paskolos, kreditai, tais metais mokamų ilgalaikių paskolų dalis) apibrėžiami kaip trumpesni nei metų trukmės įsipareigojimai, už kuriuos yra mokamos palūkanos. Tad, logiška, jog ilgalaikiai fimansiniai įsipreigojimai – tai ilgalaikės (ilgesnės nei vienerių metų) paskolos, kreditai, išleistos obligacijos, už kuriuos yra mokamos palūkanos. Trumpalaikiai nefinansiniai įsipareigojimai, apimantys, pavyzdžiui, mokesčius valstybes, atsiskaitymus tiekėjams, darbo užmokestį darbuotojams – tai trumpesni nei metų trukmės įsipareigojimai. Už šiuos palūkanų mokėti nereikia. Ilgesni nei metų trukmės įsipreigojimai, už kuriuos įmonė taip pat palūkanų nemoka – atidėtas pelno mokestis, įsipareigojimai ateinantiems metams (išmokoms, pensijoms ir kita) – vadinami ilgalaikiais nefinansiniais įsipareigojimais.
Iki kiekvienų metų gegužės 31–osios dienos įmonėms privalomas balanso pateikimas Registrų centrui. Tai – viena iš daugelio užduočių, kurios buhalteris privalo „nepramiegoti“.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
×
Turite klausimų? Susisiekite!
Susisiekite su mumis! ✉️