rugsėjo 30, 2019 Jugma UAB

Atsargų apskaitos dokumentai

Atsargų apskaita aprėpia visas materialines vertybes (statybinių medžiagų žaliavų, perpardavimui skirtų prekių ir kitas), kurios yra saugomos įmonės sandėliuose, apskaitą. Atsargų apskaita – sritis, kuri teisės aktais mažai reglamentuojama, bet yra pakankamai svarbi tiek įmonės vidaus kontrolės (apsisaugojimo nuo grobstymų), tiek pagamintos ar parduotos produkcijos savikainos skaičiavimui ir vadovavimui apskaitos prasme. Todėl kiekvienoje įmonėje apskaita gali būti vykdoma kitaip, prisitaikant prie vidaus kontrolės organizavimo specifikos ir konkrečios įmonės veiklos.Dažniausiai skiriasi ne tiek pirminių apskaitos dokumentų formos, kiek jų sąveika su registru ir kitų apskaitos barų dokumentais, tarpusavio ryšys, asortimentas. Dar vienas svarbus reikalavimas keliamas sandėlyje saugomoms atsargoms ir jų buhalterinei apskaitai – sandėlyje neleidžiama laikyti nedokumentuotų atsargų, t.y. tų, kurių yra laikinas saugojimas ar įsigijimas ir kurios neįtrauktos į buhalterinę apskaitą bei kurių laikinas įsigijimas ar saugojimas yra nepagrįstas atitinkamais pirminiais buhalteriniais dokumentais. Visa apskaitos sistema kaip ir sandėlio apskaitos dokumentai, yra informacinis pagrindas įmonės valdymo sprendimams priimti, todėl registrai ir atsargų apskaitos dokumentai turi būti tarpusavyje susisieti ir taip suprojektuoti, kad įmonės savininkai gautų pakankamai duomenų racionaliam atsargų pirkimui ir vartojimui kontroliuoti, o buhalterijos vedimo išlaidos neviršytų jų teikiamos naudos.

Jeigu kyla klausimų dėl atsargų apskaitos dokumentų ir apskaitos vedimo teiraukitės mūsų! Buhalterines paslaugos ir konsultacijos yra pagrindinė mūsų veiklos kryptis.

atsargu apskaitos dokumentai

Pirminiai dokumentai:

  • Atsargų inventorizacijos aprašas,
  • Medžiagos perkėlimo įmonės viduje važtaraštis,
  • Atsargų judėjimo sandėlyje apskaitos žiniaraštis,
  • Prekių priėmimo pagal kokybę ir komplektiškumą aktas,
  • Prekių priėmimo pagal kiekį aktas ,
  • Kortelė (atsarginių ir medžiagų dalių, skirtų automobiliui remontuoti ir eksplotuoti, išdavimui iš anksto),
  • Atsargų likučių sandeliuose apskaitos žiniaraštis,
  • Atsargų apskaitos kortelė,
  • Materialinių vertybių užpajamavimo orderis,
  • Prekės kortelė.

Siūlome kokybišką buhalterine apskaita už geriausią buhalterines paslaugos kaina. Teiraukitės ir sužinokite buhalterinių paslaugų kainą jūsų įmonei!

×
Klauskite, mielai atsakysime :)
Teiraukitės